Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa 2013-2016 – Groupe CAT

Celem strategii Groupe CAT jest rozwój działalności głównie w logistyce motoryzacyjnej po to, aby nadal przynosić satysfakcję klientom, tworzyć wartość dla naszych udziałowców, jak i umożliwiać rozwój naszym pracownikom i dostawcom. Istotne jest również, abyśmy nadal szanowali środowisko i zapewniali bezpieczeństwo naszym pracownikom.
W związku z tym, Groupe CAT zobowiązany jest do tego, aby:

 • nadal rozwijać kluczowe kompetencje jako światowej klasy motoryzacyjny operator logistyczny,
 • nieustannie polepszać główne operacje biznesowe, aby stać się jedną z najbardziej konkurencyjnych firm w swoim sektorze,
 • zidentyfikować i realizować wybrane cele rozwojowe.

 
Aby spełnić te zobowiązania, Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Groupe CAT zawiera następujące cele:

 • zapewnienie w 100 % realizacji naszych zobowiązań wobec jakości i obsługi klienta,
 • zapewnienie zmienności kosztów oraz redukcja kosztów w celu poprawy konkurencyjności, elastyczności i rentowności,
 • rozwijanie naszego modelu biznesowego poprzez powiększenie naszych środków produkcji oraz zabezpieczenie naszego rozwoju handlowego,
 • przejrzysta i regularna komunikacja  na temat osiągnięć firmy, zdobycie poparcia wszystkich pracowników w celu zapewnienia osiągania naszych wspólnych celów,
 • identyfikacja i dostosowanie się do wszystkich wymogów przepisów prawa, które wpływają na nasze działania,
 • podtrzymanie praktyki  stałej poprawy procesów i wyników,
 • włączenie wszystkich naszych dostawców  w nasze działania zmierzające do zapewnienia konkurencyjności, jakości i ochrony środowiska,
 • kontrola i poprawa naszych wyników w dziedzinie środowiska, zarówno w działalności transportowej jak i   
 • poza-transportowej  oraz zapobieganie ryzyku zanieczyszczeń,
 •  wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Groupe CAT w całej firmie.

Osiągnięcie tych celów jest oceniane poprzez  mierzenie wydajności naszych procesów, obsługi klienta oraz wyników finansowych.
Jestem zaangażowany w  poprawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i dostarczanie niezbędnych narzędzi i zasobów do realizacji tego zobowiązania.

Alejandro Forbes, CEO Groupe CAT , April 13th 2015